สั่งนำเข้าสินค้าจากจีน

ซื้อสินค้าจากจีน ข้อดี-ข้อเสียที่ต้องคำนึง

ในตลาดการซื้อสินค้าระหว่างประเทศระดับโลกนั้น ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ ย่อมต้องคิดถึงปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุนที่มีส่วนต่อกลไกของราคาที่ตัวผู้ประกอบการเองต้องจ่ายด้วย เพราะในเชิงข้อเท็จจริง เสถียรภาพของการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่จะนำเข้าสินค้ามาย่อมส่งผลต่อมูลค่าเริ่มต้นของสินค้านั้นๆด้วย 

ดังนั้น ในวันนี้ เรามาพูดกันถึงกรณีของประเทศจีน ว่าในเชิงการสั่งนำเข้าสินค้าจากจีนมาสู่ประเทศไทย มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าใน 1 ข้อนั้นทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ข้อดีเสียอย่างเดียว ในทางตรงกันข้ามก็มีข้อเสียประสมปะปนอยู่ด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้ เผื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มกันที่ ข้อแรกกันเลยดีกว่ากับเรื่องราคาต้นทุนของสินค้าจากจีน

1.ราคาต้นทุนของสินค้าจากจีน นับเนื่องว่าเป็นผลที่สืบสานจากความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีน ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในตลาดการค้าโลกก็ย่อมได้ ส่งผลให้ทางหนึ่งราคาขึ้นลงของสินค้าย่อมมีความผันผวนได้น้อย จึงสามารถกะเกณฑ์ราคาได้อย่างสะดวก หากเราต้องการจะคำนวณความคุ้มได้คุ้มเสียของราคาที่เราต้องจ่าย แต่ในทางตรงข้ามกันกับสินค้าที่มีราคาสูงในจีนเป็นต้นทุนการที่จะหวังในราคาสินค้านั้นตกแล้วซ้อนซื้อมาจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นกันนั้นเอง

2. ศักยภาพและคุณภาพของสินค้า แม้ว่าในทุกวันนี้แหล่งผลิตสินค้าต่างๆของจีนจะมีการพัฒนาคุณภาพขึ้นมาจากในอดีตแล้ว แต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่ามีแหล่งผลิตบางแห่งยังคงผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้อยอยู่ ดังนั้น การรู้จักแหล่งผลิตต้นทางให้ดี จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีนควรทราบไว้ในเบื้องต้น ความในข้อนี้ อาจจะส่งผลเสียยิ่งกว่าเมื่อเราโฆษณาสินค้าไว้เกินคุณภาพ โดยยังไม่เคยเห็นคุณภาพแท้จริงของสินค้านั้นๆมาก่อน อาจจะทำให้การโฆษณาของเราเกินจริง เมื่อลูกค้าได้สินค้าไปไม่ตรงกับความต้องการหรือมีคุณภาพที่ด้อยกว่าความเป็นจริง อาจจะนำไปสู่การสูญเสียความไว้วางใจระหว่างลูกค้ากับผู้ประกอบนำเข้าอย่างเราก็เป็นได้ แม้กระนั้น ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าในแหล่งผลิตสินค้าของจีนก็ยังมีโรงงานหลายแห่งที่ยังคงผลิตสินค้าคุณภาพออกมาได้อยู่ 

การคิดอย่างรอบคอบในความคุ้มได้คุ้มเสีย ราคาที่ต้องจ่ายกับผลตอบแทนที่จะได้กลับมาทั้งในเชิงเงินตราและความไว้วางใจระหว่างผู้ค้ากับลูกค้า เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการนำเข้าจากจีนควรคำนึงถึงเสมอ  โดยทางเราหวังว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อการพิจารณาร่วมในความคุ้มได้คุ้มเสียนี้ไม่มากก็น้อย 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.