คอนกรีตผสมเสร็จ

รวมเรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จ

บทความนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคอนกรีตผสมเสร็จกัน ว่าเรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จนั้นจะมีเรื่องใดที่น่าสนใจกันบ้าง ว่าแล้วก็อย่ามัวเสียเวลาเราไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวควรรู้ของคอนกรีตผสมเสร็จกันเลย

รวมเรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จ

  • เรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับศูนย์จัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ คือ เมื่อต้องใช้ปั๊มคอนกรีตต้องระบุและสั่งคอนกรีตสำหรับใช้กับปั๊มคอนกรีต ต้องกำชับผู้ควบคุมเครื่องชั่งว่า คอนกรีตนั้นใช้กับปั๊มคอนกรีต และรู้ส่วนผสมที่ถูกต้อง ก่อนเริ่มจัดส่งคอนกรีตต้องตรวจสอบกับหน่วยงานก่อสร้างว่าติดตั้งปั๊มคอนกรีต และเดินท่อส่งคอนกรีตเรียบร้อยและพร้อมที่จะเทหรือยัง ต้องรู้จำนวนที่เทล่วงหน้า เพื่อเตรียมวัตถุดิบ จัดรถโม่ให้เพียงพอ เพื่อการจัดส่งได้ต่อเนื่อง
  • เรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับผู้ควบคุมเครื่องชั่งคอนกรีตผสมเสร็จ คือ ต้องมีวัตถุดิบเพียงพอ เพื่อให้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัวและคุณภาพสม่ำเสมอ ต้องคอยสังเกตความชื้นของทรายเปลี่ยนไปหรือไม่ โดยต้องปรับอัตราส่วนผสมให้ถูกต้องตามสถานการณ์ จำเป็นอย่างยิ่งที่อัตราส่วนผสมของทรายในคอนกรีตต้องถูกต้องอยู่เสมอ ต้องคอยบันทึกปริมาณน้ำที่ใส่ในคอนกรีตอยู่เสมอ เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพ หิน ทราย ต้องสังเกตคอนกรีตทุกครั้ง หลังจากผสมเสร็จแล้วว่ามีค่ายุบตัว และความขันเหลวถูกต้อง
  • เรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับพนักงานขับรถโม่คอนกรีตผสมเสร็จ คือ ควรผสมคอนกรีตให้เข้ากันทุกครั้งก่อนออกจากโรงงานคอนกรีต ต้องคอยสังเกตค่ายุบตัวของคอนกรีตก่อนคายออกจากโม่ ต้องสำรวจทางเข้าเทคอนกรีตก่อนเข้าเทจริง ๆ และควรตรวจสอบว่ามีพื้นที่ให้รถโม่ 2 คันเข้าเทพร้อมกันหรือไม่ ควรหมุนโม่ผสมคอนกรีตซ้ำ ๆ ก่อนคายคอนกรีตออกจากโม่ และระหว่างรอเทคอนกรีตให้หมุนโม่ช้า ๆ อยู่ตลอดเวลา พนักงานขับรถต้องแจ้งให้โรงงานคอนกรีตทราบถึงปัญหาที่หน้างาน รวมทั้งเรื่องคุณภาพคอนกรีตและอัตราการเทที่แท้จริง พนักงานขับรถต้องอยู่ที่รถโม่ตลอดเวลา เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้ว ต้องเคลื่อนรถโม่ออกจากปั๊มโดยเร็ว เพื่อให้รถคันต่อไปเข้าเท ถ้าหากลูกค้าให้เติมน้ำที่หน่วยงาน ต้องให้ลูกค้าเซ็นรับผิดชอบในใบส่งสินค้า

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็คือ เรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้ ทั้งนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.