คอนกรีตผสมเสร็จ

บทความนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคอนกรีตผสมเสร็จกัน ว่าเรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จนั้นจะมีเรื่องใดที่น่าสนใจกันบ้าง ว่าแล้วก็อย่ามัวเสียเวลาเราไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวควรรู้ของคอนกรีตผสมเสร็จกันเลย รวมเรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จ เรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับศูนย์จัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ คือ เมื่อต้องใช้ปั๊มคอนกรีตต้องระบุและสั่งคอนกรีตสำหรับใช้กับปั๊มคอนกรีต ต้องกำชับผู้ควบคุมเครื่องชั่งว่า คอนกรีตนั้นใช้กับปั๊มคอนกรีต และรู้ส่วนผสมที่ถูกต้อง ก่อนเริ่มจัดส่งคอนกรีตต้องตรวจสอบกับหน่วยงานก่อสร้างว่าติดตั้งปั๊มคอนกรีต และเดินท่อส่งคอนกรีตเรียบร้อยและพร้อมที่จะเทหรือยัง ต้องรู้จำนวนที่เทล่วงหน้า เพื่อเตรียมวัตถุดิบ จัดรถโม่ให้เพียงพอ เพื่อการจัดส่งได้ต่อเนื่อง เรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับผู้ควบคุมเครื่องชั่งคอนกรีตผสมเสร็จ คือ ต้องมีวัตถุดิบเพียงพอ เพื่อให้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัวและคุณภาพสม่ำเสมอ ต้องคอยสังเกตความชื้นของทรายเปลี่ยนไปหรือไม่ โดยต้องปรับอัตราส่วนผสมให้ถูกต้องตามสถานการณ์ จำเป็นอย่างยิ่งที่อัตราส่วนผสมของทรายในคอนกรีตต้องถูกต้องอยู่เสมอ ต้องคอยบันทึกปริมาณน้ำที่ใส่ในคอนกรีตอยู่เสมอ

Read More