สั่งนำเข้าสินค้าจากจีน

ในตลาดการซื้อสินค้าระหว่างประเทศระดับโลกนั้น ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ ย่อมต้องคิดถึงปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุนที่มีส่วนต่อกลไกของราคาที่ตัวผู้ประกอบการเองต้องจ่ายด้วย เพราะในเชิงข้อเท็จจริง เสถียรภาพของการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่จะนำเข้าสินค้ามาย่อมส่งผลต่อมูลค่าเริ่มต้นของสินค้านั้นๆด้วย  ดังนั้น ในวันนี้ เรามาพูดกันถึงกรณีของประเทศจีน ว่าในเชิงการสั่งนำเข้าสินค้าจากจีนมาสู่ประเทศไทย มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าใน 1 ข้อนั้นทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ข้อดีเสียอย่างเดียว ในทางตรงกันข้ามก็มีข้อเสียประสมปะปนอยู่ด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้ เผื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มกันที่ ข้อแรกกันเลยดีกว่ากับเรื่องราคาต้นทุนของสินค้าจากจีน 1.ราคาต้นทุนของสินค้าจากจีน นับเนื่องว่าเป็นผลที่สืบสานจากความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีน ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในตลาดการค้าโลกก็ย่อมได้ ส่งผลให้ทางหนึ่งราคาขึ้นลงของสินค้าย่อมมีความผันผวนได้น้อย จึงสามารถกะเกณฑ์ราคาได้อย่างสะดวก หากเราต้องการจะคำนวณความคุ้มได้คุ้มเสียของราคาที่เราต้องจ่าย แต่ในทางตรงข้ามกันกับสินค้าที่มีราคาสูงในจีนเป็นต้นทุนการที่จะหวังในราคาสินค้านั้นตกแล้วซ้อนซื้อมาจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นกันนั้นเอง 2.

Read More